KategooriaTäienduskoolitus
Toimumisaeg12.01.2022 - 21.12.2022
Hind2490€
OstaRegistreeru
Toitumisterapeudi õpe

TOITUMISTERAPEUDI väljaõppe õppekava on mõeldud tervishoiutöötajatele ning teistele tervisevaldkonnas töötavatele spetsialistidele, kes soovivad täiendkoolituse läbi oma teadmisi täiendada ja neile, kes soovivad uut eriala omandada.

Toitumisterapeudi väljaõppe koolitus koosneb kahest tasemest. Peale esimese taseme läbimist on võimalik jätkata teisel tasemel.

Käesolev, TOITUMISTERAPEUDI VÄLJAÕPE, tase I on jätkuõpe toitumisnõustaja õppe lõpetanutele, kes soovivad oma taset tõsta ning jätkata õpinguid toitumisterapeudi ameti suunas. Kursus sobib neile, kes on varasemalt läbinud toitumisnõustaja õppe kas Rahvatervise Akadeemias, Annely Sootsi Koolituse Tervisekoolis, TLÜ Haapsalu kolledžis, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis või mujal. Vajadusel saab võtta eeldusaineid I mooduli õppeprogrammist.

Koolitus annab põhjaliku ülevaate toidust ja toitumisest, toidu ja tervise omavahelistest aspektidest, haiguste ennetamisest ning ravi ja kliendi toetamisest. I ja II taseme lõpetanud isikutel on võimalus taotleda toitumisterapeudi kutsetunnistus, kuna õpe käsitleb toitumisterapeudi kutsestandardis esitatud kompetentse.

Õppekava koostamise alus:

Toitumisterapeut, tase 6 kutsestandard

Õppe eesmärk:

Koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ning oskused toitumisteraapia läbiviimiseks.

 

Koolituse ülesehitus on praktiline ja õppijad on õppeprotsessis aktiivsed osalejad ning kaasarääkijad, luues ja katsetades uusi teadmisi ning oskuseid. Õppes on olulisel kohal juhtumite analüüsid, simulatsioon, kogemuste vahetus.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanud õpilane:

 • oskab välja selgitada kliendi toitumuslikud probleemid ja individuaalsed vajadused, võttes arvesse tema tervislikku seisundit, käimasolevat ravi ja elustiili;
 • oskab anda tasakaalustatud toitumise soovitusi erinevate haigusseisundite korral ning koostada eridieete, toetamaks arsti poolt määratud ravi;
 • püstitab koostöös kliendiga lühi- ja pikaajalised eesmärgid ning kasutab nende saavutamiseks ja kliendi toetamiseks sobivaid nõustamistehnikaid;
 • koostab vastavalt seatud eesmärkidele sobiva toitumis- ja tegevuskava;
 • oskab sekkumise tulemusi analüüsida ja vajadusel toitumis- ning tegevuskava korrigeerida.

Õppe kogumaht:

573 akadeemilist tundi, millest 210 tundi on auditoorset tööd ja 363 tundi on iseseisvat tööd. Õpe kestab ühe aasta ning toimub tsükliõppena 1-2 korda kuus (N-R või R-L).

Õppe sisu:

Vaata õppe sisu lähemalt SIIT ja II mooduli õppekava SIIT.

 

Lektorid:

Oma valdkonna spetsialistid ja praktikud.

 • Anneli Raave-Sepp, Siret Saarsalu, Liine Põldsam, Ülle Hõbemägi, Maarja Lember, Kristel Ehala-Aleksejev, Heisl Vaher, Ege Johanson, Snezana Stoljarova ja mitmed teised.

Koolitajad peavad omama kõrgharidust, töökogemust õpetataval erialal ja soovituslikult täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitajate ja nende kvalifikatsiooniga on võimalik lähemalt tutvuda SIIN.

Õppele vastuvõtmise tingimused:

 • Registreerimisvormi täitmine.
 • Toitumisnõustaja väljaõpet tõendava dokumendi koopia esitamine.
 • Motivatsioonikirja ja eluloo kirjelduse (CV) esitamine.
 • Sisseastumisvestlusel osalemine (vajadusel).
 • Koolituslepingu sõlmimine.

Koolitus alustab 12. jaanuaril 2022 Tallinnas.

Õppemaks:

Koolitus kestab kokku ühe aasta. Osalustasu on 2490 eurot (tasudes ühes osas) või 225 eurot kuus (12 kuud, kokku 2700 eurot). Õppemaks tuleb tasuda enne koolituse algust esitatud arve alusel või maksegraafiku alusel.

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 5. jaanuar või kuni vabu kohti jätkub.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%. Rahvatervise Akadeemia OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreeru koolitusele

Lisainformatsioon:

Siret Saarsalu, siret@rahvatervis.ee, +372 5557 4423

Tutvu Töötukassa toetusvõimalustega töötavale inimesele:

Tsükkel 1
Final Quiz