KategooriaTäienduskoolitus
Hind94€
OstaRegistreeru
Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendusõpe

Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduses on alates 2019. aastast jõustunud hulgaliselt muudatusi, mis on peamiselt kaasa toonud täiendatud nõuded psühhosotsiaalsete ohutegurite osas, töökeskkonna riskianalüüside koostamise ja haldamise osas ja bioloogiliste ohutegurite osas.

Tööohutuse täiendusõpe annab teadmised õigusakti muudatustest, alustades nendest, mis jõustusid juba 1. jaanuaril 2019 lõpetades nendega, mis jõustusid  septembris 2021. Lisaks mahuvad päevakavasse ka muud olulised teemad, mis töökeskkonna korraldamisel tähelepanu, meeldetuletust ja täpsustamist vajavad.

Koolitusele on oodatud töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnavolinikud, personalijuhid ning ettevõtete/asutuste teised erinevate tasandite juhid.

Tööohutuse täiendusõpe annab värsked teadmised TTOS-is tehtud muudatustest ja tuletab meelde olulise.

 

Õppekava koostamise alus:

Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018. a määrus nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”.


Sihtgrupp:

Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonnaspetsialistid, ettevõtte juhid, personalijuhid.


Koolitusel läbitavad teemad:

 

 • TTOS muudatused üldiselt (2021 aastal ja varasemad);
 • Tööelu uus infosüsteem TeIS;
 • Töökeskkonna riskianalüüsile kehtestatud nõuded;
 • Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine;
 • Esmaabi korraldus (täiendused seoses 2019 aasta muudatustega TTOS-is);
 • Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu: roll, määramine/valimine ja ülesanded (täiendused seoses 2021 aasta muudatustega TTOS-is);
 • Tööst põhjustatud haigestumine ja kutsehaigused;
 • Tööõnnetuste ennetamine, menetlemine ja vastutus rikkumiste korral (trahvimäärad);
 • COVID-19 käsitlemine bioloogilise ohutegurina töökeskkonnas (täiendus seoses 2020 aasta novembris lisandnud muudatustega bioloogiliste ohutegurite määruses);
 • Psühhosotsiaalsed ohutegurid: kuidas kaardistada ja käsitleda riskianalüüsis, nõuanded tööandjale ning täiendused seoses 2019 aasta muudatustega TTOS-is.

 

Koolituse maht:

Koolituse maht on 8 akadeemilist tundi.

 

Koolitajad:

Krista Silbaum on koolitaja ja töökeskkonnaspetsialist, kes on tööohutusteemade lektorina üles astunud erinevatel tööohutusalastel koolitustel ja ettevõttesisetel ohutuskoolitustel. Ta on töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhi-, töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades (keemiatööstus, ehitus, puidutööstus, toiduainetetööstus, kaubandus), omandanud lisaks praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste teenuste pakkumise raames (töökeskkonnaspetsialisti teenus, riskianalüüside läbiviimine) mitmetes erinevates ettevõtetes ja asutustes nii ehitusvaldkonnas, plasti,- metalli,- puidu ja toiduainetööstuses kui ka kaubanduses, avalikus halduses ja hariduses. Lisaks on ta läbi viinud arvukalt sisekoolitusi ohtlike kemikaalide kasutamise, raskuste käsitsi teisaldamise, riskianalüüsi koostamise  ja üldise tööohutusalase töö korraldamise teemadel. Hetkel on tegev tööohutusteemade lektorina peamiselt ettevõttes RA Koolitused, aga ka Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Kaasik Koolitused OÜ-s.

 

Osalustasu:

Koolituse osalustasu on 94 €*.

Hinna sees on kohvipaus, soe lõunasöök ja lamineeritud esmaabiplakat.

Osaleja saab tõendi 8 täienduskoolitustunniga.

*Hinnale lisandub käibemaks! 

 

Toimumisaeg ja -koht:

Koolitus toimub kell 9.00-16.00 TALLINNAS, aadressil Väike-Paala 1 (tasuta parkimine maja ees).

2023/2024 toimuvad koolitused järgmistel aegadel (märgi registreerumisel sobiv kuupäev):

 • 12.09.2023
 • 17.10.2023
 • 21.11.2023
 • 09.01.2024
 • 13.02.2024
 • 12.03.2024
 • 16.04.2024
 • 14.05.2024
 • 11.06.2024

Koolituspäev on jagatud neljaks loenguplokiks, mille vahel toimuvad lõuna- ja kohvipausid.

 • Osalejate saabumine ning hommikukohv- ja tee: 8.30-9.00
 • I loeng: 9.00-10.30
 • Kohvipaus
 • II loeng: 10.45-12.15
 • Lõuna
 • III loeng: 12.45-14.15
 • Kohvipaus
 • IV loeng: 14.30-16.00

Registreeru koolitusele

Koht koolitusele on broneeritud peale osalustasu laekumist. 

Kui soovid tellida oma ettevõttesse sisekoolitust, kirjuta: info@rahvatervis.ee.

 

*Osalustasu laekumine on koolitusel osalemise kinnitamise aluseks. Osalustasu tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 7 päeva. Osalustasu tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette vähem kui 7 päeva. Osalustasu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest koolituse toimumise päeval või jääb teatamata koolitusele tulemata.

Füüsilised isikud saavad taotleda Maksu- ja Tolliametilt tulumaksutagastust 20%.

NB! Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse, lapselapse, venna ja õe koolituskulud või nende koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Rahvatervise Akadeemia majandustegevusteate nr: 223442.

 

Registreeru koolitusele

Tsükkel 1
Final Quiz