+372 5557 4423 info@rahvatervis.ee

Uudised

toitumisnõustaja kutse
1 07 2020

Toitumisnõustaja ja – terapeudi kutse taotlemine

Toitumisnõustamine ja toitumisteraapia on erialad, mille puhul on välja töötatud riiklik kutsestandard. Kutsestandardite nimetused on vastavalt toitumisnõustaja, tase 5 ning toitumisterapeut, tase 6. Kutsestandardi põhjal on praktiseerival spetsialistil võimalus taotleda endale kutse ja saada kutsetunnistus. Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et vastav spetsialist on omandanud antud kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

Kutse väljastaja

Tulenevalt Tervishoiu Kutsenõukogu 11.05.2020 koosoleku otsusest nr 20 kuulutati toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ). Seega on ETNÜ-l toitumisnõustajate ja -terapeutide kutse väljastamise õigus alates 11.05.2020 kuni 10.05.2025. Eelnevalt oli vastavate kutsete andjaks Eesti Terviseedenduse Ühing.

Kutse taotlemine

Kutse andmise ja hindamise toimumise ajad kuulutatakse kutse andja poolt välja vähemalt ühel korral aastas. Eeldatavasti toimub käesoleval aastal kutse taotlemise voor aasta viimases kvartalis. Vajalike dokumentide ja tegevuste loetelu on välja toodud Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse kutse andmise korras. Toitumisnõustaja kutsete kutsekomisjon koosneb üheteistkümnest liikmest.

Kutse esmakordne taotlemine ning taastõendamine on taotleja jaoks tasuline. Nii toitumisnõustaja kui -terapeudi kutsetunnistus kehtib 5 aastat.

Kutsetunnistusega toitumisnõustaja ja -terapeut

Eestis on antud erialade praktikutele väljastatud kutsetunnistusi alates 2014. aasta lõpust. Praeguseks ajaks on kehtiva kutsetunnistusega kolmteist toitumisnõustajat ja kuus toitumisterapeuti.

Miks üldse taotleda kutset? See ei ole spetsialisti jaoks kohustus, vaid võimalus ja soovituslik. Kutsestandard sisaldab endas töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsinõudeid. Sellest tulenevalt saab kutse taotlemise protsessi käigus panna ennast proovile. Spetsialisti vaatenurgast lisab kutsetunnistuse saamine kindlustunnet oma igapäevases töös ning on tunnustuseks.  Kliendi jaoks on kutsetunnistus kvaliteedimärk ning see loob spetsialisti valimisel suuremat usaldust ja annab kindlustunde.

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi eriala on juba ligi viis aastat olnud võimalik õppida ka Rahvatervise Akadeemias.

Vaata lähemalt

 

Veel sel teemal: Podcast #1 – Milline on toitumisnõustaja roll täna ja tulevikus?, Toitumisnõustaja on iga aastaga üha nõutum spetsialist