+372 5557 4423 info@rahvatervis.ee

Uudised

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlemine
25 10 2021

Toitumisnõustaja ja -terapeudi kutse taotlemine 2021

//
Kommentaarid0

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse saamiseks taotluste esitamise tähtaeg on 22. november 2021

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ) võtab vastu dokumente toitumisnõustaja ja -terapeudi kutse taotlemiseks tähtajaga 22. november 2021 või kutse taastõendamiseks tähtajaga 1. detsember 2021.

Elanikkonna tervise ja heaolu tõstmise eest seisev erialaorganisatsioon Eesti Toitumisnõustajate Ühendus avalikustas toitumisnõustajate ning -terapeutide kutsepädevuse hindamise kriteeriumid ning ajakava.

Triin Muiste, Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse esinaise sõnul pakutakse eksamile tulijatele igakülgset abi ja toetust ettevalmistava koolituse ning infotunni näol. Lisaks kutsub ta üles kõiki toitumisnõustajaid ja -terapeute kutset taotlema, et tagada üleriigiline ühtne teenuse kvaliteet ning suurendada elanikkonna usaldust.

ETNÜ võtab avaldusi vastu kuni 22. novembrini 2021 ning praktiline osa eksamist esitatakse hiljemalt 24. jaanuariks 2022.

Toitumisnõustajatele antava kutse kehtivusajaks on 3 ning -terapeutidele 5 aastat, kutse andmine toimub vähemalt 1 kord aastas.

Kutse taastõendajate dokumente oodatakse 1. detsembriks 2021.

Asjakohane teave kutse taotlemise ja taastõendamise korralduse, tingimuste, infotunni ja tasude kohta on kättesaadav kodulehel.

ETNÜ on 2015. aastal loodud eriala organisatsioon, mis ühendab ja esindab toitumisnõustajaid, kes on läbinud nõutavad koolitused või omavad kutset.

ETNÜ on vastavalt Tervishoiu Kutsenõukogu poolt kinnitatud korrale aastatel 2020 kuni 2025 toitumisnõustajatele ja toitumisterapeutidele kutset andev organisatsioon (kutse andja).

 

Lisainfo:

Triin Muiste, Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse esinaine

kutse@toitumisnoustajad.ee

 

Lisainfo kutsesüsteemi kohta:

Kutsekoda

Kutsesüsteemi tutvustus