+372 5557 4423 info@rahvatervis.ee

UUDISED

Tunnustatud kvaliteetne täiendõpe
7 05 2021

Tunnustatud kvaliteetne täiendusõpe

//
Kommentaarid0

Rahvatervise Akadeemia jaoks on alati olnud prioriteediks kvaliteetne õppekorraldus ning kõrgetasemeline õpikeskkond, mille nimel me hoolsalt igapäevaselt töötame. Meie eesmärk on, et meie õppijad saavad meie juurest parimat tõenduspõhist tervisealast haridust ning enda teadmisi rikastada erinevatel toitumise, liikumise ja vaimse tervise alastel täienduskoolitustel. Nüüd võime senisest veelgi suurema kindlustunde ja uhkusega öelda, et meie poolt pakutud täiendusõpe on tunnustatud kvaliteediga!

Rõõmuga teatame, et meie õppekavad ning õppekorraldus on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) poolt läbiviidud lävendipõhise hindamise ning seega vastavad kõigile kvaliteedinõuetele.

Täienduskoolitusasutuste hindamise eesmärk on anda hinnang võimekusele täita nii täiskasvanute koolituse seaduses kui ka täienduskoolituse standardis määratletud kvaliteedinõudeid. EKKA poolt läbiviidud hindamine ja nõuetele vastamine on kohustuslik kõikidele Eesti Hariduse Infosüsteemi registreerunud täienduskoolitusasutustele ja töötukassa koolituskaardi partneritele.

Lävendipõhine hindamine koosneb kahest etapist – veebilehe hindamisest ja õppe kvaliteedi hindamisest. Meie veebileht oli luubi all juba eelmisel aastal, õppe kvaliteedi hindamine fookuses aga käesoleval aastal. EKKA kinnitas 06.04.2021 seisuga, et Rahvatervise Akadeemia OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise.

Panustame Rahvatervise Akadeemias järjepidevalt koolituskontseptsiooni arengusse, sest usume siiralt, et läbi kvaliteedi edendamise jõuavad teaduspõhised teadmised aina rohkemate inimesteni, luues üha tervemat Eestit ning jätkusuutlikumat maailma!

Kui soovid end täiendada teaduspõhiste ja kvaliteetsete teadmistega toitumise, spordi, füüsilise ja vaimse tervise valdkonnas, siis leia meie peagi algavate koolituste hulgast enda jaoks huvipakkuvad teemad.

Peatse kohtumiseni Rahvatervise Akadeemias!